Mitä tarkoittaa kiertotalous?

Mitä tarkoittaa kiertotalous?

Kiertotalous on kestävän kehityksen periaate, joka pyrkii muuttamaan talouden kulutusmallia kohti kestävämpää ja resurssitehokkaampaa mallia. Tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen kulutusta ja jätteen tuottamista uudelleenjärjestämällä tuotantoa ja kulutusta niin, että tuotteet ja materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään.

Kiertotalouden neljä keskeistä periaatetta

Suunnitella ja valmistaa kestävästi: Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa otetaan huomioon niiden pitkäikäisyys, helpompi korjattavuus ja kierrätettävyys. Tämä vähentää tarvetta jatkuvasti uusien raaka-aineiden hankintaan.

Pitää materiaalit ja tuotteet kierrossa: Käytetyt tuotteet ja materiaalit pyritään pitämään kierrossa mahdollisimman pitkään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi korjaamalla, päivittämällä tai kierrättämällä niitä.

Tavaroiden vuokraus: Kiertotaloudessa painotetaan jakamistalouden ja tuotteiden vuokrauksen merkitystä. Tämä voi vähentää tarvetta omistaa fyysisiä tuotteita ja lisätä niiden käyttöastetta.

Lainaaminen osana kiertotaloutta: Lainan ottaminen voi olla osa kiertotaloutta, kun sitä käytetään harkitusti ja vastuullisesti. Vertailemalla lainoja ja valitsemalla sopivan vaihtoehdon voit tehdä perusteltuja päätöksiä taloudellisen tilanteesi ja tarpeidesi perusteella. Muista kuitenkin ottaa lainaa vain, jos se on todella tarpeellista ja hallittavissa oleva ratkaisu. 

Kierrättää ja hyödyntää resursseja tehokkaasti: Käytetyt materiaalit kierrätetään ja jalostetaan uusiksi raaka-aineiksi.

Lue lisää >>