Mitä tarkoittaa kiertotalous?

Mitä tarkoittaa kiertotalous?

Kiertotalous on kestävän kehityksen periaate, joka pyrkii muuttamaan talouden kulutusmallia kohti kestävämpää ja resurssitehokkaampaa mallia. Tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen kulutusta ja jätteen tuottamista uudelleenjärjestämällä tuotantoa ja kulutusta niin, että tuotteet ja materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään.

Kiertotalouden neljä keskeistä periaatetta

Suunnitella ja valmistaa kestävästi: Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa otetaan huomioon niiden pitkäikäisyys, helpompi korjattavuus ja kierrätettävyys. Tämä vähentää tarvetta jatkuvasti uusien raaka-aineiden hankintaan.

Pitää materiaalit ja tuotteet kierrossa: Käytetyt tuotteet ja materiaalit pyritään pitämään kierrossa mahdollisimman pitkään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi korjaamalla, päivittämällä tai kierrättämällä niitä.

Tavaroiden vuokraus: Kiertotaloudessa painotetaan jakamistalouden ja tuotteiden vuokrauksen merkitystä. Tämä voi vähentää tarvetta omistaa fyysisiä tuotteita ja lisätä niiden käyttöastetta.

Lainaaminen osana kiertotaloutta: Lainan ottaminen voi olla osa kiertotaloutta, kun sitä käytetään harkitusti ja vastuullisesti. Vertailemalla lainoja ja valitsemalla sopivan vaihtoehdon voit tehdä perusteltuja päätöksiä taloudellisen tilanteesi ja tarpeidesi perusteella. Muista kuitenkin ottaa lainaa vain, jos se on todella tarpeellista ja hallittavissa oleva ratkaisu. 

Kierrättää ja hyödyntää resursseja tehokkaasti: Käytetyt materiaalit kierrätetään ja jalostetaan uusiksi raaka-aineiksi. Käyttämätön potentiaali ja resurssit pyritään hyödyntämään tehokkaasti.

Miten kuluttaja voi edistää kiertotaloutta?

Kuluttajalla on merkittävä rooli kiertotalouden edistämisessä. Pienillä valinnoilla ja käytäntöjen muutoksilla jokainen meistä voi vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja resurssien kestävään käyttöön. Tässä muutamia tapoja, joilla kuluttaja voi edistää kiertotaloutta:

 1. Ostaminen harkiten: Ennen ostosten tekemistä kannattaa miettiä, tarvitseeko tuotteen todella vai voisiko sen korvata jollain kestävämmällä vaihtoehdolla. Laadukkaat ja kestävät tuotteet kestävät pidempään ja vähentävät siten tarvetta uusille hankinnoille.

 2. Kierrätys ja uudelleenkäyttö: Kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä tavaroita ja materiaaleja vähennetään jätteen määrää ja säästetään luonnonvaroja. Käytetyt tavarat voidaan lahjoittaa, myydä tai korjata tarpeen mukaan.

 3. Ostaminen käytettynä: Käytettyjen tuotteiden ostaminen vähentää uusien tuotteiden kysyntää ja siten myös niiden valmistuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kirpputorit, nettihuutokaupat ja vaihtopalvelut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia löytää laadukkaita käytettyjä tuotteita.

 4. Korjaaminen ja huoltaminen: Sen sijaan että heittäisi rikkoutuneen tuotteen pois, kannattaa harkita sen korjaamista tai huoltamista. Pienellä vaivalla ja osien vaihdolla voi saada vanhan tuotteen taas toimivaksi ja pidentää sen käyttöikää.

 5. Vuokraaminen: Tarpeettomien ostosten välttämiseksi kannattaa harkita tuotteiden vuokraamista sen sijaan, että ostaisi ne omaksi. Työkalut, urheiluvälineet ja juhlatarvikkeet ovat esimerkkejä tuotteista, jotka voi usein vuokrata tarpeen mukaan.

 6. Välttäminen kertakäyttötuotteita: Kertakäyttöisten tuotteiden, kuten muovipullojen ja kertakäyttöastioiden, käytön vähentäminen on tärkeä askel kohti kestävämpää kulutusta. Suosi kestäviä ja uudelleenkäytettäviä vaihtoehtoja.

 7. Pakkausmateriaalien huomioiminen: Kiinnitä huomiota tuotteiden pakkausmateriaaleihin ja suosi vähäpakkaus- tai pakkausvapaita vaihtoehtoja. Vältä tarpeettoman suuria ja ympäristölle haitallisia pakkauksia.

 8. Tietoisuus tuotteen alkuperästä: Tutki, mistä tuotteet tulevat ja millaisin eettisin ja ympäristöystävällisin menetelmin ne on valmistettu. Suosi tuotteita, joiden valmistuksessa on kiinnitetty huomiota ympäristöön ja ihmisoikeuksiin.

 9. Paikallisten tuotteiden suosiminen: Paikallisesti tuotetut tuotteet vähentävät kuljetusten ympäristövaikutuksia ja tukevat paikallista taloutta. Suosi siis lähellä tuotettuja ja kasvatettuja tuotteita aina kun mahdollista.

 10. Tietoinen kulutuskäyttäytyminen: Ole tietoinen omasta kulutuskäyttäytymisestäsi ja sen vaikutuksista ympäristöön. Pienilläkin muutoksilla voit vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan ja resurssien kestävään käyttöön. Seuraa omia kulutustottumuksiasi ja pyri tekemään kestävämpiä valintoja arjessasi.

  Kaikki nämä pienet teot yhdessä voivat merkittävästi edistää kiertotaloutta ja auttaa vähentämään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Tärkeintä on tiedostaa oma rooli ja vastuu sekä pyrkiä tekemään kestävämpiä valintoja arjen pienissäkin teoissa. Kuluttajilla on valta muuttaa markkinoita ja vaikuttaa yritysten toimintaan, joten omilla päätöksillä voi olla suuri merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.